Kraftverk

HPIM0209

Stasjonsbygningen tek form

HPIM0210

enden på rørgata før innløpskonen er montert

HPIM0211

golvet i stasjonen er solid

HPIM0214

østveggen er komt opp, og vi ser utløpskanalen for vatnet.

HPIM0218

det gjekk med mange rør.

HPIM0223

arbeidet med demma i Rånehaugen tek til.

HPIM0225

demma, støyping på østsida

HPIM0231

vegen ligg fint til den.

HPIM0233

dette er innløpskonen, som er innstøpt bak nordre veggen for å ta av aksialtrykket mot turbinen.

HPIM0234

stasjonstrafoen til venstre, den andre trafoen står i dag nede ved krysset opp til kraftverket.

HPIM0248

deleveggene i demma mellom inntakskammer og overløpet er kommt på plass.

HPIM0251

veggene i stasjonen er kommt opp, og vi ser den kraftige stålbjelken for taljene er innstøpt oppe i gavlveggene.

HPIM0254

nede i utløpskanalen, traforommet til venstre.

HPIM0259

inne i stasjonshallen.

HPIM0261

to løpekatter til taljene er montert, kvar på 16 tonns last.

HPIM0269

her kjem inntakskammer og ventilkammer.

HPIM0273

i tillegg til mykje betong så var det mykje graving.

HPIM0305

det er pause, truleg helg.

HPIM0306

stasjonen har fått tak på, men manglar enno porten.

HPIM0275

meir betong, demma sett frå vestsida av elva